Naši autori

Šišmišová, Paulína

Príspevky v časopise Filozofia

2000

Šišmišová, P. Sto rokov španielskej filozofie (od moderny k postmoderne). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 2, s. 70-84. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Trías, E. - Šišmišová, P. Španielska filozofia na internete. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 2, s. 170-178. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Lenghardtová, J. - Šišmišová, P. Sté výročie Generácie 1898 v Čechách a na Slovensku. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 2, s. 185-186. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šišmišová, P. J. Ortega y Gasset "zvnútra" (F. J. Martín). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 2, s. 196-201. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šišmišová, P. O európskej identite trochu inak (J. Lomba Fuentes). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 2, s. 202-207. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF