Naši autori

Vydrová, Jaroslava

Príspevky v časopise Filozofia

2020

2016

Vydrová, J. Prítomnosť človeka. Antropologický prístup Helmutha Plessnera. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 7, s. 562-571. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Vydrová, J. Fenomenológia a kubizmus – možnosti zblíženia. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 831-841. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Karul, R. - Tomašovičová, J. - Vydrová, J. Na úvod: Interiorita, exteriorita, responzivita. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 1.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydrová, J. Ja a Ne-Ja: archeologický prístup k štruktúre jadra v Husserlových textoch o časovej konštitúcii. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 36-44. (I. Fenomenologické interpretácie)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

2008

Vydrová, J. Fenomenologický a estetický postoj. Poznámky k ich svojbytnosti a prekrývaniu. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 7, s. 619-624. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Vydrová, J. Medzi subjektivitou a intersubjektivitou. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 8, s. 668-674. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Vydrová, J. Uvažovanie o priestore (M. Ajvaz – I. Havel – M. Mitášová (eds.)). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 84-86. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydrová, J. Nový pohľad Edmunda Husserla na Ideen I. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 16-29. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydrová, J. Inak (N. Depraz – D. Zahavi (ed.)). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 689-691. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Vydrová, J. Filozofia z Lotyšska (Kule, M.). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 3, s. 213-215. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Vydrová, J. Postmodernistické stretnutie s Husserlom? (A. Mokrejš). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 7, s. 539-541. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Príspevky v prílohách časopisu

2010

Vydrová, J. Hraničné fenomény. Radikalizovaná fenomenológia a proti-metóda. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 165-177. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF