Naši autori

Bilasová, Viera

Príspevky v časopise Filozofia

2016

Bilasová, V. Gluchman, V. (ed.): Morality: Reasoning on Different Approaches. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 7, s. 622-624. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Bilasová, V. Étos a národné vedomie. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 870-878. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Bilasová, V. O statuse teoretického poznania (A. L. Zachariasz). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 9, s. 746-748. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF