Naši autori

Šuch, Juraj

Príspevky v časopise Filozofia

2015

2010

2008

Šuch, J. Ankersmit, F., Sublime Historical Experience . Filozofia, 2008, roč. 63, č. 6, s. 547-549. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Šuch, J. Niekoľko poznámok k dielu Haydena Whita. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 10, s. 809-819. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF