Naši autori

Gálik, Dušan

Príspevky v časopise Filozofia

2013

Gálik, D. Biosemiotics: A New Science of Biology?. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 10, s. 859-867. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Gálik, D. K problému tautologickosti v teórii evolúcie. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 545-556. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Gálik, D. Racionalita vedy a vedecká metóda. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 1, s. 1-8. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Čana, T. - Gálik, D. - Rybár, J. - Hanzel, I. O metodologickom poznaní. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 1, s. 70-82. (Okrúhly stôl)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, D. Evolúcia a hľadanie zmyslu. Zamyslenie nad Darwinovým výročím. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 9, s. 889-893. (Výročia)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Gáliková, S. - Gálik, D. O existenčnom rozmere a ontologickom statuse prírodných entít. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 46-52. (Ohlasy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF