Naši autori

Šmajs, Jozef

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Šmajs, J. Uzrál čas pro biofilní duchovní obrat?. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 1, s. 14-23. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Šmajs, J. K podstatě evoluční ontologie. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 4, s. 324-338. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Šmajs, J. - Višňovský, E. Pozvanie na diskusiu. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 2, s. 161-164. (Diskusia)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šmajs, J. Místo a role kultury v přírodě. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 4, s. 327-334. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Šmajs, J. Dva ontické řády. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 13-24. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF