Naši autori

Gahér, František

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Gahér, F. - Mrva, M. - Števček, M. - Turčan, M. Otvorená textúra pojmov a pravidiel – voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike?. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 4, s. 309 – 323. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Gahér, F. Na úvod: Argumenty a argumentácia. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 9, s. 689.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. Je Mill naozaj predchodca známeho vysvetlenia kontrafaktuálov?. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 4, s. 259-277. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. Millova mylná výhrada petitio principii voči deduktívnej logike. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 9, s. 721-734. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Gahér, F. Kontrafaktuály. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 1, s. 36-50. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. Spätné kontrafaktuály. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 400-407. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. Otvorená textúra pojmu – pôvodný zmysel a kritika. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 620-635. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Gahér, F. Deduktívne a abduktívne retrodikcie a predikcie. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 616-631. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. Za Václavom Černíkom (7. 5. 1931 – 13. 10. 2017). Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 766-767.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Gahér, F. Metóda ako procedúra. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 629-643. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Gahér, F. Interpretácia v práve I. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 8, s. 647-658. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. Interpretácia v práve II. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 789-799. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Gahér, F. Je zdôvodňovanie naozaj zbytočné?. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 2, s. 132-138. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Bielik, L. - Gahér, F. - Zouhar, M. O definíciách a definovaní. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 719-737. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Gahér, F. Inkvizičný rozsudok nad Gödelom?. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 4, s. 276-281. (Ohlasy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF