Naši autori

Sisáková, Oľga

Príspevky v časopise Filozofia

2016

Sisáková, O. Estetika existencie: umenie, či étos individuálneho života?. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 6, s. 437-449. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

2008

2001

Sisáková, O. Peniaze ako symbol modernej kultúry. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 5, s. 291-299. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Sisáková, O. Hans-Georg Gadamer - občan 20. storočia. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 4, s. 335-341. (Jubileá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF