Naši autori

Fridmanová, Milena

Príspevky v časopise Filozofia

2013

Fridmanová, M. Tvořivé nevědění. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 5, s. 385-392. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Fridmanová, M. Hermeneutika živého (A. Kliková – K. Kleisner). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 7, s. 645-648. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Fridmanová, M. Paul Ricoeur: Problém interpretácie a porozumenia. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 3, s. 192-197. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Príspevky v prílohách časopisu

2011

Fridmanová, M. Herecký paradox - poznámky k situácii hereckej tvorby. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 56-69. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF