Naši autori

Sťahel, Richard

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Sťahel, R. Lovelockov koncept udržateľného ústupu a jeho konzekvencie. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 352-365. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Sťahel, R. Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 1, s. 1-13. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Sťahel, R. Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 1, s. 1-12. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Pružinec, T. - Sťahel, R. Správa z konferencie Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu (1789). Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 860-861. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Sťahel, R. Niektoré reflexie pojmu ekonomickej krízy. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 3, s. 162-169. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Sťahel, R. Kultúrnou úlohou filozofie je udržiavať diskusiu (R. Rorty). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 5, s. 360-362. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF