Naši autori

Šrobár, Štefan

Príspevky v časopise Filozofia

2009

Šrobár, Š. Poláková, J.: Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 9, s. 903-905. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Šrobár, Š. Niektoré aspekty Bergsonovej dynamickej ontológie. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 8, s. 562-567. (Filozofia pre školy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Šrobár, Š. Problém človeka v modernom kresťanskom myslení. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 1, s. 36-38. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šrobár, Š. Hľadanie transcendencie v postmodernej dobe (Jolana Poláková). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 3, s. 277-280. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF