Naši autori

Viceník, Jozef

Príspevky v časopise Filozofia

2010

2009

Viceník, J. - Zigo, M. Hrušovského analýzy vývinu vedeckého poznania. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 949-959. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Černík, V. - Viceník, J. Metóda situačnej analýzy. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 9, s. 765-776. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Viceník, J. Úvahy Svätopluka Štúra o logike. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 640-646. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF