Naši autori

Šulavík, Ján

Príspevky v časopise Filozofia

2001

Šulavík, Ján Dve koncepcie vzťahu psychológie a filozofie. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 10, s. 703-713. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Šulavík, Ján Psychiatria, filozofia a etológia. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 1, s. 53-54. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šulavík, Ján Explanačný význam pojmu "implicitná filozofia". Filozofia, 2000, roč. 55, č. 6, s. 494-501. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF