Naši autori

Kvasz, Ladislav

Príspevky v časopise Filozofia

2015

Kvasz, L. Šach ako metafora matematiky. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 175-187. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Kvasz, L. Penelope Maddyová medzi realizmom a naturalizmom. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 522-537. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Kvasz, L. Newton a karteziánska fyzika. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 93-108. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Kvasz, L. Načo písať filozofiu na Slovensku. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 53-64. (Ohlasy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kvasz, L. Epistemologické aspekty dejín modernej algebry. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 5, s. 309-331. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kvasz, L. Epistemologické aspekty dejín klasickej mechaniky. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 10, s. 679-702. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Kvasz, L. K problému písania filozofie na Slovensku. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 5, s. 400-413. (Diskusia)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kvasz, L. Epistemologické aspekty moderného maliarstva. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 8, s. 601-619. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kvasz, L. Epistemologické aspekty dejín klasickej algebry. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 10, s. 788-808. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF