Naši autori

Jozef Žilinek

Príspevky v časopise Filozofia

2005

Žilinek, J. Tri prednášky k vlastným menám (Saul A. Kripke). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 1, s. 70-76. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Žilinek, J. K pojmu význam indexických výrazov. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 6, s. 412-429. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Žilinek, J. Nový zborník Russelových prác. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 6, s. 461-465. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Žilinek, J. Úvod do filozofie jazyka (W. G. Lycan). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 709-715. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Žilinek, J. Analyticky o filozofii (P. F. Strawson). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 7, s. 542-547. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Žilinek, J. Význam a jazykové hry vo farebných knihách (L. Wittgenstein). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 8, s. 616-621. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF