Naši autori

Feber, Jaromír

Príspevky v časopise Filozofia

2015

Feber, J. Čechvala, O.: Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 158-160. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Feber, J. Křesťanská víra a racionalita (J. Dolista). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 7, s. 544-547. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Feber, J. Rozum a víra - poznámky ke struktuře lidského vědomí. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 3, s. 151-162. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF