Naši autori

Leško, Vladimír

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Leško, V. Otázka Bytia – Heidegger verzus Hegel. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 6, s. 440-455. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Leško, V. Heidegger a Parmenides. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 357-370. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Leško, V. Pútavo o pútavom Heideggerovi. Rozhovor s profesorom Richardom Capobiancom. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 397-408. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Leško, V. Patočka, Heidegger a otázka bytia. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 429-439. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Leško, V. Heidegger a grécki myslitelia. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 3, s. 194-204. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Leško, V. Súcno verzus jestvujúcno. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 3, s. 238-241. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Leško, V. Heidegger a dejiny filozofie. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 110-119. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Leško, V. Jubilujúci Czesław Głombik (B. Szotek – A. J. Noras; Cz. Głombik). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 4, s. 348-352. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Leško, V. - Tholt, P. Vzniklo nové filozofické pracovisko. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 5, s. 345-346.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Leško, V. Heidegger – novoveká matematická prírodoveda a metafyzika. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 5, s. 347-358. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Leško, V. Descartovo rané dielo (René Descartes). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 4, s. 299-302. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Leško, V. Dejiny filozofie ako filozofický problém. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 3, s. 209-217. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF