Naši autori

Wollner, Ulrich

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Wollner, U. Kto sú Fronimoi v Platónovom dialógu Gorgias? (Gorg. 489e3-491d3). Filozofia, 2018, roč. 73, č. 2, s. 97-107. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Wollner, U. Sørensen, A. D.: Plato on Democracy and Political techné. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 6, s. 485-487. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Wollner, U. Achilles - Sókratov vzor? (Apol. 28b3-d6). Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 103-113. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Chovanková, A. - Wollner, U. Jirsa, J., Thein, K., Jinek, J.: Obec a duše. K Platónově praktické filosofii. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 156-159. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Wollner, U. Opozícia sófrosyné – fronésis u Platónovho Kallikla. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 369-378. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Wollner, U. Dve interpretácie Pindarových veršov. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 274-280. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Wollner, U. Starosť o seba v Platónovom dialógu Gorgias. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 227-238. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Wollner, U. Kalaš, A.: Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt?. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 404-406. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Wollner, U. Problém sebapoznania v Xenofóntovom diele Memorabilia. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 622-630. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Wollner, U. Platónov Sokrates o poézii a rétorike v dielach Ión a Gorgias. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 1, s. 18-27. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Wollner, U. Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei. (D. Kubok). Filozofia, 2008, roč. 63, č. 1, s. 88-91. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

2001

Wollner, U. Liberalizmus a komunitarizmus v kontexte súčasnej filozofie (J. Velek). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 3, s. 207-210. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Wollner, U. Problém modernej spoločnosti (N. Chomsky: Perspektivy moci). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 1, s. 59-63. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF