Naši autori

Kalaš, Andrej

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Kalaš, A. Zuzana Zelinová: Paideia v sokratovskej filozofii. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 3, s. 251-255. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Zelinová, Z. - Kalaš, A. Alkibiadov pedagogický Eros?. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 13-27. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kalaš, A. - Cepko, J. - Suvák, V. Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák). Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 64-73. (Pramene)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

2017

Kalaš, A. Filozofické aspekty Horáciovho diela. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 114-127. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Kalaš, A. Diogenov postoj k ľudskej sexualite: hedonizmus, alebo asketizmus?. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 119-130. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Kalaš, A. - František Škvrnda Homér a predsókratovské myslenie. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 10, s. 813-823. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Kalaš, A. Petrželka, J.: Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 306-308. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kalaš, A. Hľadanie ideálu blaženosti v antickom skepticizme. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 499-503. (Habilitačné prednášky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Kalaš, A. Palaifatos, O neuvěřitelných příbězích. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 3, s. 289-290. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Kalaš, A. Publikácia o dejinách etiky (V. Gluchman, ed.). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 4, s. 339-341. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Kalaš, A. Stoicko-akademická polemika o poznaní. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 2, s. 77-89. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kalaš, A. Projekt Sophistes (http://sophistes.burundi.sk). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 8, s. 634-636. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Kalaš, A. Úloha pudu a súhlasu v stoickej epistemológii. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 3, s. 163-180. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kalaš, A. Vplyv cynizmu na stoicizmus. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 6, s. 405-430. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Kalaš, A. Kataleptická fantázia v stoickej epistemológii. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 6, s. 363-381. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Kalaš, A. Elementy stoickej epistemológie. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 4, s. 294-306. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF