Naši autori

Hroch, Jaroslav

Príspevky v časopise Filozofia

2008

Hroch, J. K filosofickému myšlení Wiliama Jamese. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 144-154. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

2002

Hroch, J. Mediálny diskurz postmoderny (Jiří Bystřický). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 7, s. 532-534. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF