Naši autori

Letz, Ján

Príspevky v časopise Filozofia

2006

Letz, J. Filozof-revolucionár: K storočnici Emmanuela Mouniera. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 2, s. 147-156. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Letz, J. Jean Guitton: filozof intimity a ticha. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 2, s. 73-83. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Letz, J. Prosoponická ontológia a jej perspektívy. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 8, s. 582-590. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Letz, J. Personálny fenomén v postmodernej mnohosti. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 4, s. 219-225. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Letz, J. Anglo-americký personalizmus. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 8, s. 538-556. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Letz, J. Triadická koncepcia človeka - áno, alebo nie?. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 1, s. 21-26. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF