Naši autori

Mičaninová, Mária

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Mičaninová, M. - Brenišin, J. Filozofia v islamskom svete. Rozhovor s prof. Petrom Adamsonom. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 64-67. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Mičaninová, M. - Kolberová, T. Platonizmus: filozofia i životný program. Rozhovor s Johnom M. Dillonom. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 2, s. 188-192. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Mičaninová, M. Davies, D.: Method and Metaphysics in Maimonides’ Guide for the Perplexed. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 6, s. 539-541. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Mičaninová, M. O metaforách podľa Hansa Blumenberga. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 592-601. (Rozhľady)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Chabada, M. - Maco, R. - Marcelli, M. - Mičaninová, M. Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 848-851. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Mičaninová, M. Avicebronov Prameň života a Albert Veľký. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 161-169. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Mičaninová, M. Rozhovor s prof. Dr. Theom Kobuschom. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 200-206. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Mičaninová, M. Lasker, D.: Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 4, s. 399-404. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Mičaninová, M. Menachem Kellner: Maimonides’ Confrontation with Mysticism. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 192-196. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Mičaninová, M. Filozofická terminológia Koruny kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 5, s. 427-432. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Mičaninová, M. Viera - rozum - interpretácia: tri piliere Saadiovho obrazu človeka. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 8, s. 551-558. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF