Naši autori

Gažík, Peter

Príspevky v časopise Filozofia

2008

2002

Gažík, P. Gabriel Marcel a pretrvávajúca hodnota jeho myslenia. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 8, s. 546-550. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF