Naši autori

Rozemberg, Andrej

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Rozemberg, A. Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 224-234. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Rozemberg, A. Dar tela v bráhmanskej etike a jeho súčasné podoby. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 536-542. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

2006

Rozemberg, A. Privilegovaný pohľad. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 631-641. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Rozemberg, A. Cesty k dialogickému mysleniu. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 9, s. 631-650. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF