Naši autori

Karul, Róbert

Príspevky v časopise Filozofia

2019

2016

2015

Karul, R. Paradigmou súčasného umenia je neautenticita. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 736-747. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Karul, R. Ľudská duša a mimoľudský intelekt. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 7, s. 613-622. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Karul, R. - Tomašovičová, J. - Vydrová, J. Na úvod: Interiorita, exteriorita, responzivita. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 1.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Drengubiak, J. - Karul, R. Avant-propos. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 2, s. 5-6.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Drengubiak, J. - Karul, R. Úvod. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 2, s. 7-8.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karul, R. Zvieracia a ľudská duša, čítanie Plotina. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 91-99. (II. Topológia prírodných a kultúrnych väzieb)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Karul, R. Správa o činnosti výboru SFZ pri SAV za volebné obdobie 2008 – 2010. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 9, s. 918-926. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karul, R. Správa z Valného zhromaždenia SFZ pri SAV. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1025-1026. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

2006

Karul, R. Na úvod . Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 598-600.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karul, R. Jeden spôsob pasivity: Obraz u J.-L. Mariona. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 667-671. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karul, R. O únavách (J.-L. Chrétien). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 691-695. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Karul, R. Rovina porovnania. Sartre a Levinas. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 5, s. 334-341. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karul, R. Henologická redukcia: Jedno, ktoré nežije. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 6, s. 440-447. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Karul, R. Vnímanie a zachytávanie života (M. Henry o umení). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 3, s. 209-212. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Príspevky v prílohách časopisu

2011

Karul, R. Úvod. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 7-8. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karul, R. Láska ako hybnosť a nehybnosť. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 114-130. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF