Naši autori

Várossová, Elena

Príspevky v časopise Filozofia

2006

Várossová, E. Za Senecom do Córdoby. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 4, s. 323-326. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

2001

Várossová, E. Nad zborníkom "Zo súčasnej chorvátskej filozofie". Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 42-45. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF