Naši autori

Dupkala, Rudolf

Príspevky v časopise Filozofia

2009

2008

Dupkala, R. Recentivizmus J. Bańku ako „filozofovanie s duchom času“. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 122-130. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Dupkala, R. O filozofickej antropológii Karola Wojtyłu Jána Pavla II. (H. Pilus). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 8, s. 584-587. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Dupkala, R. Filozofické reflexie estetiky Michala Greguša (J. Sošková). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 4, s. 284-285. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Dupkala, R. Fenomén duchovnosti ako filozofický problém (L. J. Veverka). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 4, s. 357-358. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dupkala, R. O "prvých stretnutiach" Poliakov s Husserlom (Cz. Głombik). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 9, s. 744-746. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF