Naši autori

Urbancová, Elena

Príspevky v časopise Filozofia

2010

Urbancová, E. Imago sui v Senecových Listoch Luciliovi. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 249-256. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Urbancová, E. Mravnosť verzus prospech v Ciceronovej rozprave O povinnostiach. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 527-534. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Urbancová, E. Xenofón: Hostina. Sokratova obhajoba. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 1, s. 84-85. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Urbancová, E. M. Tullius Cicero a tvorba latinského filozofického slovníka. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 8, s. 513-522. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF