Naši autori

Tomašovičová, Jana

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Tomašovičová, J. Milan Zigo: Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 3, s. 252-254. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Tomašovičová, J. Leško, V., Stojka, R. a kol.: Heidegger, metafyzika a Gréci. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 2, s. 158-160. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Tomašovičová, J. Nové formy života? Filozofické reflexie syntetickej biológie. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 6, s. 437-448. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Tomašovičová, J. Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 356-366. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Tomašovičová, J. Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 703-714. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Tomašovičová, J. Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 461-471. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Karul, R. - Tomašovičová, J. - Vydrová, J. Na úvod: Interiorita, exteriorita, responzivita. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 1.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Tomašovičová, J. Predpoklady sociálnosti v Heideggerovom Bytí a čase. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 187-196. (III. Podoby sociálneho priestoru)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Tomašovičová, J. Vydrová, J.: Cesty fenomenológie. Fenomenologická metóda neskorého Husserla. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 9, s. 812-813. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Tomašovičová, J. Transplantácia orgánov z pohľadu fenomenológie telesnosti. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 1, s. 15-25. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Tomašovičová, J. Vynáranie vznešeného. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 7, s. 592-599. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Tomašovičová, J. Človek vo veku techniky. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 8, s. 580-587. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Tomašovičová, J. Výzva techniky len pre Martina Heideggera?. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 5, s. 335-341. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Tomašovičová, J. Mníchovskí fenomenológovia (K. Schumann, E. Schumannová, eds.). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 10, s. 741-742. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Príspevky v prílohách časopisu

2010

Tomašovičová, J. Kritika metafyziky a otázka transcendencie z pohľadu Heideggerovej a Marionovej koncepcie. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 178-192. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF