Naši autori

Bodnár, Ján

Príspevky v časopise Filozofia

2003

Bodnár, Ján Svätopluk Štúr a problém tzv. psychofyzickej jednoty. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 703-710. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Bodnár, Ján Noetické aspekty problému transcendentna vo filozofii Svätopluka Štúra. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 612-617. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Bodnár, Ján Národovci a občania (T. Pichler). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 8, s. 667-669. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF