Naši autori

Kopčok, Andrej

Príspevky v časopise Filozofia

2005

Kopčok, A. Recepcia časopisu Praxis na Slovensku. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 723-745. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Kopčok, A. Filozofické aktivity sociológa A. Hirnera. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 690-702. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Kopčok, A. Reformné procesy - trhliny v totalitnom monolite. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 10, s. 683-697. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Kopčok, A. Hľadisko modernizácie a nedávna slovenská filozofická minulosť. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 3, s. 149-173. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kopčok, A. Z filozofie do života (K povojnovej publicistike Svätopluka Štúra). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 620-626. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF