Naši autori

Buraj, Ivan

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Buraj, I. Manipulácia ako moc, manipulácia a sloboda. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 9, s. 742-754. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

2015

Buraj, I. - Palenčárová, S. Michel Foucault: Minulosť a súčasnosť (K niektorým otázkam sociálnej kontroly). Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 505-517. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

2013

Buraj, I. Politická zmena sveta podľa Alaina Badioua. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 8, s. 652-664. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Buraj, I. Moc v štruktúre mocenských vzťahov. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 417-427. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Buraj, I. K niektorým charakteristikám antickej politickej filozofie. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 3, s. 270-280. (Filozofia pre školy)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

2006

2004