Naši autori

Plichtová, Jana

Príspevky v časopise Filozofia

2006

Plichtová, J. Koncept kultúrnej evolúcie a jej kognitívne a sociálne predpoklady. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 9, s. 726-742. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Plichtová, J. O dvojakej prirodzenosti človeka. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 2, s. 100-109. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Plichtová, J. Myseľ a semiotická aktivita. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 1, s. 23-34. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF