Naši autori

Hanzel, Igor

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Hanzel, I. Neukončený projekt transparentnej intenzionálnej logiky. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 2, s. 126-138. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

2015

2009

Čana, T. - Gálik, D. - Rybár, J. - Hanzel, I. O metodologickom poznaní. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 1, s. 70-82. (Okrúhly stôl)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Hanzel, I. Kvalitatívne, alebo kvantitatívne metódy v sociálnych vedách?. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 7, s. 646-657. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Hanzel, I. Vedecký zákon: K histórii jedného pojmu. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 9, s. 801-812. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Hanzel, I. Kvalita, kvantita a typológia merania. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 4, s. 217-229. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Hanzel, I. Rorty, jazyk a filozofia vedy. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 656-667. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Hanzel, I. Brian Ellis a Karel Berka o meraní. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 5, s. 305-317. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Hanzel, I. James Woodward o vedeckom vysvetlení a kauzálnych kapacitách. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 7, s. 521-533. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF