Naši autori

Tholt, Pavol

Príspevky v časopise Filozofia

2010

Tholt, P. K počiatkom asubjektívnej fenomenológie Jana Patočku. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 139-149. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Leško, V. - Tholt, P. Vzniklo nové filozofické pracovisko. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 5, s. 345-346.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Tholt, P. Jan Patočka: Filozofia ako koncept starostlivosti o dušu. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 5, s. 369-386. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Tholt, P. O bytnosti matematickej prírodovedy v reflexiách J. Patočku. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 6, s. 416-433. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002