Naši autori

Štekauerová, Ľubov

Príspevky v časopise Filozofia

2004

Štekauerová, Ľ. Priestor kontextu v proprírodnej etickej reflexii. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 2, s. 124-136. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Štekauerová, Ľ. Nikdy sme neboli moderní (B. Latour). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 7, s. 535-539. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Štekauerová, Ľ. Pokus o sociobiologické zdôvodnenie pôvodu cnosti (M. Ridley). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 1, s. 71-72. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Štekauerová, Ľ. Živá filozofia H. Skolimowského na pôde katedry filozofie FF PU. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 10, s. 728-729. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF