Naši autori

Gálik, Slavomír

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Gálik, S. MARCELLI, Miroslav: Myslenie v sieti. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 2, s. 163-168. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, S. DVOŘÁK, Tomáš a kol.: Epistemologie (nových) médií. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 10, s. 881-885. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Gálik, S. Temporalita (nových) médií. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 408-417. (Recenzná štúdia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, S. Charvát, M.: O nových médiích, modularitě a simulaci. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 6, s. 491-495. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Gálik, S. Ströhl, A.: Vilém Flusser (1920 − 1991): Fenomenologie komunikace. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 68-71. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Gálik, S. Správa z 3. slovenského filozofického kongresu. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 2, s. 172. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Gálik, S. Správa z 1. ročníka Filozofickej olympiády na Slovensku. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 6, s. 464-466. (Slovenské filozofické združenie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gálik, S. Od ego k eko – metafora pre globálnu metanoiu. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 7, s. 526-531. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

2000

Gálik, S. Filozofia a meditácia. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 5, s. 439-441. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF