Naši autori

Gluchman, Vasil

Príspevky v časopise Filozofia

2016

2014

Gluchmanová, M. - Gluchman, V. Medzinárodná konferencia k otázkam etiky rozvoja. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 7, s. 635-636. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Gluchman, V. Vznik UNESCO pracoviska pre bioetiku na FF PU v Prešove. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 713-715. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Gluchman, V. Etika politiky Martina Rakovského: Medzi Machiavellim a Lutherom. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 560-567. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Gluchman, V. Filozofia (etika) života Martina Rázusa. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 901-913. (Výročia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Gluchman, V. Systematický pohľad na otázky sociálnej etiky (Igor Kišš). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 940-942. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

2005

Gluchman, V. Idea humánnosti v kontextoch súčasnej etiky. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 7, s. 512-531. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gluchman, V. Miesto humánnosti v etike sociálnych dôsledkov. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 8, s. 613-623. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Gluchman, V. Rozličné kontexty idey ľudskej dôstojnosti (G. Collste). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 1, s. 69-74. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Gluchman, V. O racionalite a ekologickej kríze (P. Jemelka). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 1, s. 73-74. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gluchman, V. List dr. T. Münzovi (T. Münz). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 4, s. 284-288. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gluchman, V. Honoré de Balzac ako kritik súdobej francúzskej spoločnosti a morálky. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 6, s. 409-425. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gluchman, V. O etike (a morálke) nielen kresťana (I. Kišš). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 8, s. 581-583. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Gluchman, V. B. F. Skinner: Za a proti slobode a dôstojnosti človeka. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 4, s. 259-265. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF