Naši autori

Školkay, Andrej

Príspevky v časopise Filozofia

2006

2004

Školkay, A. Pravidlá reflexívne – morálne konajúceho (V. Gluchman). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 8, s. 612-614. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Školkay, A. Nové chápanie božieho zámeru (I. Smelý). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 8, s. 614-616. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF