Naši autori

Pauer, Jozef

Príspevky v časopise Filozofia

2014

Pauer, J. Stretnúť sa so svetom ľudsky. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 7, s. 623-631. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Pauer, J. Filozofia, bývanie a spoločný svet. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 112-121. (II. Topológia prírodných a kultúrnych väzieb)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Pauer, J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 1. časť. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 751-760. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Pauer, J. Oligarchická manipulácia svetového (ne)poriadku – 2. časť. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 832-840. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2009

Pauer, J. Vznešeno, konflikt a jeho premena. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 9, s. 839-848. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

2007

2006

Pauer, J. Globálna transformácia, premena človeka a Minervina sova. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 2, s. 136-146. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Pauer, J. Umenie ako filozofia?. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 5, s. 334-342. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Pauer, J. Globalizácia: rozkvet, alebo rozpad impéria?. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 8, s. 588-600. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

2001

Pauer, J. Diferencia a poriadok. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 7, s. 485-494. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Pauer, J. Čriepky z Kuzánskeho. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 10, s. 714-718. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Pauer, J. Kultúra pluralizmu (medzi stratou centra, polycentrizmom a univerzalizmom). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 4, s. 316-326. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF