Naši autori

Ábel, František

Príspevky v časopise Filozofia

2006

2005

Ábel, F. Riešenie problému teodícey v Novej zmluve. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 8, s. 573-595. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004