Naši autori

Smolková, Eva

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Smolková, E. K filozofickým otázkam presadzovania sociálnych práv. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 7, s. 555 – 568. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Smolková, E. SŤAHEL, R.: Pojem krízy v environmentálnom myslení. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 414-418. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Smolková, E. K otázke vplyvu Hansa Jonasa na súčasnú etiku. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 9, s. 731-741. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Smolková, E. K otázke vzniku a významu bioetiky. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 9, s. 668-681. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Smolková, E. K otázke možných dôsledkov environmentálneho skepticizmu. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 9, s. 641-653. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Smolková, E. Listy filozofom (T. Münz). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 2, s. 143-146. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Smolková, E. Environmentálne hodnoty v hodnotových systémoch. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 7, s. 471-483. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Smolková, E. O jednej polemickej recenzii. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 8, s. 579-581. (Ohlasy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Smolková, E. K problému vzťahu hodnotenia a poznania v environmentálnom myslení. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 7, s. 545-556. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF