Naši autori

Kopsová, Raisa

Príspevky v časopise Filozofia

2004

Kopsová, R. Pohľad na tvorbu Miroslava Kusého v období normalizácie. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 740-756. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

2002

Kopsová, R. Strach z normalizácie a normalizácia strachu. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 2, s. 109-115. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kopsová, R. Miesto Miroslava Kusého v slovenskej filozofii 60-tych rokov. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 10, s. 713-724. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001