Naši autori

Pichler, Tibor

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Pichler, T. Za Karolom Kollárom (25. 1. 1948 – 14. 7. 2018). Filozofia, 2018, roč. 73, č. 9, s. 775.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

2010

Pichler, T. Samuel Štefanovič ako politický mysliteľ v dobe pasivity. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 929-938. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Pichler, T. ZA ELENOU VÁROSSOVOU (1926 – 2010). Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1027.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

2008

Pichler, T. Eötvös, Grünwald, Mudroň a štátna idea Uhorska. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 914-920. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Pichler, T. K dejinám slovenského filozofického myslenia (Karol Kollár). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 932-933. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Pichler, T. „Západ“ a „Východ“ v etnickom romantizme Ľudovíta Štúra. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 794-803. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Pichler, T. Práca ako cnosť a vzdor. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 895-896. (Jubileá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Pichler, T. O maďarskom filozofickom myslení (Béla Mester, László Perecz). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 8, s. 624-626. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2003

Pichler, T. Dejiny a pohyb ideí v slovenskom politickom myslení. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 684-689. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Pichler, T. Filozofia v kultúrnom kontexte. (Zborník z konferencie). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 2, s. 137-138. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Pichler, T. Svätopluk Štúr a politika ideí. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 601-606. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF