Naši autori

Belás, Ľubomír

Príspevky v časopise Filozofia

2009

Belás, Ľ. Kant a Hegel o osvietenstve. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 584-591. (Filozofia pre školy)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Belás, Ľ. Kant a problém politiky. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 131-143. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Belás, Ľ. Hume a Kantova filozofia dejín. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 4, s. 281-294. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Belás, Ľ. Sociálne dôsledky Kantovej etiky. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 4, s. 254-268. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Belás, Ľ. Kniha filozofických spomienok (E. Várossová). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 7, s. 542-544. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Belás, Ľ. Vladár a technika politiky. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 1, s. 1-7. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Belás, Ľ. Machiavelli a doba renesancie. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 3, s. 181-187. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Belás, Ľ. Descartes a doktor vladárov. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 1, s. 21-30. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Belás, Ľ. Problém mieru v kontexte Kantovej filozofie dejín. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 2, s. 75-81. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Belás, Ľ. Metafyzika dejín - nový smer Kantovho kriticizmu. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 3, s. 229-241. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF