Naši autori

Balážová, Jana

Príspevky v časopise Filozofia

2003

Balážová, J. Mýtizácia dejín z pohľadu ideológie nacionalizmu. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 736-744. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Balážová, J. Národnoobranná koncepcia konzervatívca S. H. Vajanského. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 9, s. 613-620. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Balážová, J. Slovenská filozofická spoločnosť v 60-tych rokoch 20. storočia. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 10, s. 735-744. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

2000

Balážová, J. Kapitoly z dejín ideí v modernizácii slovenskej spoločnosti (V. Bakoš). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 6, s. 516-518. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF