Naši autori

Bakoš, Oliver

Príspevky v časopise Filozofia

2016

2003

Bakoš, O. Etické dimenzie čistého súdu vkusu v Kantovej estetike. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 3, s. 147-154. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Bakoš, O. Úvod do súčasnej estetiky. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 5, s. 342-348. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF