Naši autori

Bakoš, Vladimír

Príspevky v časopise Filozofia

2010

Bakoš, V. Patočka a Slovensko. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 1-11. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Bakoš, V. Prúdy ideovej moderny (K 100. výročiu založenia revue Prúdy). Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 913-928. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Bakoš, V. Samuel Štefan Osuský ako historik filozofie. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 849-862. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Bakoš, V. Život v idei (K storočnici Jana Patočku a Igora Hrušovského). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 6, s. 474-486. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bakoš, V. Filozofia na pôde Vedeckej syntézy (K 70. výročiu založenia). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 853-869. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bakoš, V. Filozofia národných a európskych dejín (Boris Zala). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 927-930. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Bakoš, V. Spory o modernosť v slovenskom (filozofickom) myslení. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 775-793. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Bakoš, V. Štrukturalizmus redivivus (Situácia v 60-tych rokoch 20. storočia). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 746-760. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Bakoš, V. Slovenské (filozofické) myslenie medzi tradíciou a modernou. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 727-739. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Bakoš, V. Zakladateľská osobnosť slovenskej profesionálnej filozofie. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 7, s. 450-461. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bakoš, V. Otázniky nad dejinami slovenskej filozofie. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 671-683. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Bakoš, V. Receptívnosť slovenského myslenia ako problém. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 4, s. 285-289. (Diskusia)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bakoš, V. Slobodu pre marxizmus, alebo slobodu od marxizmu?. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 10, s. 698-712. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Bakoš, V. Cesty modernej slovenskej filozofie: Štúr a Hrušovský. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 9, s. 607-611. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF