Naši autori

Karol Kollár

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Karol Kollár Za Jánom Bodnárom (18. 10. 1924 − 20. 12. 2016). Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 77-79.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karol Kollár Zozuľak, J.: Byzantská filozofia. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 763-765. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karol Kollár Vybrané interdisciplinárne momenty v skúmaní „štúrovskej problematiky“. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 834-843. (Rozhľady)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Karol Kollár Významné životné jubileum Teodora Münza. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 1, s. 77-79. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karol Kollár K niektorým vybraným problémom z novších dejín slovenskej filozofie. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 10, s. 881-891. (Rozhľady)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

2014

Karol Kollár K novšiemu výskumu dejín slovenského filozofického myslenia. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 797-805. (Rozhľady)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karol Kollár Hollý, K., Martinkovič, M. (ed.): Slovenské politické myslenie 1848 – 1914. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 806-808. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

2012

Karol Kollár Pichler, T.: Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 852-854. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karol Kollár Novosád, F.: Útržky o Slovensku. Apolitické úvahy o súčasnosti. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 10, s. 854-857. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Karol Kollár Poznámky k problematike environmentalizmu v slovenskej filozofii. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1031-1038. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Karol Kollár Bakoš, V.: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 1007-1010. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

2008

Karol Kollár Mészáros, O.: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 939-941. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Karol Kollár Na pomedzí, ale nie na okraji... (Andrej Kopčok). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 935-937. (Recenzie)
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Karol Kollár K dejinám prvého filozofického časopisu na Slovensku II. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 10, s. 819-826. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Karol Kollár K dejinám prvého filozofického časopisu na Slovensku I. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 774-783. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karol Kollár Príspevok k dejinám „sveta myslenia“ na Slovensku (E. Várossová). Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 829-832. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Karol Kollár Fragmenty z histórie Philosophica slovaca. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 707-714. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Karol Kollár K miestu a vzťahu filozofie a sociológie v jednej teoretickej koncepcii. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 727-735. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karol Kollár Inštruktívny príspevok k dejinám logiky a metodológie vied. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 10, s. 755-757. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Karol Kollár K teoretickej činnosti A. Siráckeho v 60-tych rokoch 20. storočia. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 10, s. 725-734. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Karol Kollár O špecifickosti procesu formovania identít (M. Csáky, E. Mannová). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 69-71. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Karol Kollár Andrej Sirácky a problém etickej hodnoty. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 7, s. 452-462. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Karol Kollár Ku koreňom filozofického myslenia na Slovensku (R. Dupkala). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 7, s. 592-594. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF