Naši autori

Martinkovič, Marcel

Príspevky v časopise Filozofia

2014

Martinkovič, M. Hamada, M.: Kritické komentáre I. – IV.. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 7, s. 632-634. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Martinkovič, M. Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 1013-1023. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2009

Martinkovič, M. Ideové analógie v liberalizme Karla Havlíčka Borovského a Jána Palárika. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 10, s. 971-983. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Martinkovič, M. Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 10, s. 892-900. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Martinkovič, M. Politický realizmus v myslení Novej školy. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 10, s. 911-920. (Z dizertačných prác)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

2005

Martinkovič, M. Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 10, s. 804-818. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Martinkovič, M. Hľadanie zmyslu (F. Novosád, ed.). Filozofia, 2004, roč. 59, č. 5, s. 379-382. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Martinkovič, M. Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. Filozofia, 2004, roč. 59, č. 10, s. 766-782. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF